Svátosti

„Všemohoucí věčný Bože, Tvá neviditelná moc působí, že svátosti jsou viditelným znamením tvé milosti.“

Svátosti Nového Zákona ustanovil Ježíš Kristus. Je jich sedm.

Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana. Díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání.

<< zpět na titulní stranu