Misijní klubko

Misijní klubko je kroužek, pro děti od 6 do 13 let,  spadající pod Papežská misijní díla dětí (PMDD). V Pelhřimově už pár let funguje a je veden lidmi, kteří zažili jeho vznik a počáteční roky jeho existence. Kroužek nás učí sociálnímu cítění, zodpovědnosti, mezilidským vztahům a křesťanským hodnotám. Setkáváme se jak s mladšími, tak i staršími a to nás učí toleranci, pomoci slabším a vzájemnému respektu. 

Obecně lze říci, že kroužek pomáhá svým členům v jejich osobnostnímu rozvoji a podporuje jejich snahu stát se lepšími lidmi.
Přesně takový by měl křesťan být. Dobrý člověk naplněný láskou. 

<< zpět na titulní stranu