Misijní klubko

Misijní klubko je kroužek, pro děti od 6 do 13 let,  spadající pod Papežská misijní díla dětí (PMDD). V Pelhřimově fungoval několik let a byl veden lidmi, kteří zažili jeho vznik a počáteční roky jeho existence. Kroužek  učil sociálnímu cítění, zodpovědnosti, mezilidským vztahům a křesťanským hodnotám. Setkávání probíhalo  jak s mladšími, tak i staršími, a to následně vedlo k  toleranci, pomoci slabším a vzájemnému respektu. 

Obecně lze říci, že kroužek pomáhal svým členům v jejich osobnostnímu rozvoji a podporuje jejich snahu stát se lepšími lidmi.
Přesně takový by měl křesťan být. Dobrý člověk naplněný láskou. 

V současné době je činnost Misijního klubka způsobená přestávkou v době covidu dočasně přerušena.

Namísto toho se otevřelo Spolčo pro děti (6 – 12 let), kdy byli osloveni noví dobrovolníci z řad mládeže, kteří by chtěli věnovat kousek svého času dětem. Několik se jich  našlo, a tak Spolčo   začalo od řájna 2022 fungovat. Kontakty na vedoucí tohoto Spolča jsou: Martina Hrdinová  tel. 728 066 179  a Jirka Blaha tel. 733 252 877.

Více informací lze nalézt v aktualitách.

<< zpět na titulní stranu