Ohledně duchovní péče o nemocného, umírajícího

Kněze můžete kontaktovat telefonicky nebo osobně podle naléhavosti případu. V nebezpečí smrti může křtít každý křesťan.

Duchovní péči, modlitbu, četbu Písma, rozhovor, lidskou blízkost a jiné služby lásky může také poskytnout každý křesťan. Svátost nemocných není dobré odkládat na poslední chvíli.

Často se tak děje, jelikož je stále vnímána především jako poslední pomazání. Tato svátost má však i rozměr posilující a uzdravující, má přinést útěchu nemocnému a povzbudit jeho blízké. Hromadně se jednou ročně uděluje ve farnosti při mši svaté.

Pro další informace ohledně svátosti nemocných přejděte do rubriky „Svátosti“

<< zpět na titulní stranu