Kněží

Farář farnosti Pelhřimov a okrskový vikář

P. Mgr. Josef Sláčík
mobil: 731 402 888
e-mail: josef.slacik@centrum.cz

Farní vikář farnosti Pelhřimov, administrátor farnosti Nová Cerekev a kaplan pro mládež pelhřimovského vikariátu:

P. Mgr. Martin Brácha
mobil: 721 074 647
e-mail: martin.bracha@dicb.cz

<< kontakty na farnosti