Kněží

Farář farnosti Pelhřimov a okrskový vikář

P. Mgr. Josef Sláčík
mobil: 731 402 888
e-mail: josef.slacik@dicb.cz

Farní vikář farnosti Pelhřimov, administrátor excurrendo farnosti Nová Cerekev, Rynárec a kaplan pro mládež pelhřimovského vikariátu:

P. Mgr. František Žák
mobil: 724 937 121
e-mail: frantisek.zak@dicb.cz

<< kontakty na farnosti