Ohledně výuky náboženství

Je velmi vhodné vést děti od útlého věku k náboženské výchově, kde mohou získat a prohlubovat své znalosti víry a kde se jim dostává základní křesťanské orientace, formace podle ducha evangelních hodnot a Božích přikázání.

Hodiny náboženství jsou vedeny kreativním způsobem, součástí jsou mnohé zajímavé aktivity, výlety, možnost účasti na farních akcích, poutích, táborech.

Děti tak snadněji naleznou ve farní rodině svůj domov, za který v budoucnu spontánně vezmou vlastní odpovědnost. Budou tak schopny předávat víru dalším generacím. Ohledně přihlášky do náboženství se můžete informovat u našich katechetů.

<< zpět na titulní stranu