Pelhřimovská farnost se nachází v centrální části České republiky, na severovýchodní hranici českobudějovické diecéze. Od roku 1790 je zároveň také jedním z deseti diecézních vikariátů.
Římskokatolická farnost v Pelhřimově má ve správě také farnosti v Nové Cerekvi a v Rynárci.
Při posledním sčítání lidu v roce 2011 svou příslušnost k římskokatolické církvi v okrese Pelhřimov přihlásilo 12 539 věřících.