Přeji si modlitbu nebo rozhovor

Dnešní doba je rychlá a hektická, často plná hluku, nepokoje a starostí.

Tváří tvář mnoha požadavkům života je dobré si zachovat schopnost sebereflexe a duchovního rozlišování.

Rozhovor s knězem doprovázený modlitbou může pomoci pohlédnout na svůj život z jiné perspektivy, nalézt pokoj, útěchu či duchovní podporu pro další cestu.

U kněze je možné osobně, telefonicky nebo emailem domluvit termín setkání.

<< zpět na titulní stranu