Ohledně křtu

Podrobnější instrukce a podmínky křtu viz rubriku „Svátosti“.

Křest je nejkrásnější z darů, umožňuje nám stát se Božím dítětem.

Touha po křtu u dospělého člověka je velkým znamením Božího působení a jeho lásky.

Dar víry není samozřejmost. Nikdo nemůže vyznat, že Ježíš je Pán, aniž mu to zjevil Otec a Duch svatý. K tomu, aby se někdo stal křesťanem, je nutná delší příprava.

Křest není jednorázová záležitost, ale celoživotní cesta.

Vše je třeba domluvit s knězem individuálně a dopředu počítat s opakovanými setkáními.

<< zpět na titulní stranu