V co věříme

Co je víra?

Je přesvědčením o věcech, které nevidíme. Je to spolehnutí se na někoho jiného. Je to vztah, komunikace, sdílení života s někým, koho máme rádi. Je to pak také život podle přání toho, koho ctíme a kdo nás o něco žádá. Ten Někdo je Bůh.

Víra je přesvědčení o tom, že náš život není náhoda. Naše existence není shluk atomů na omezený čas jaksi nesmyslně kroužících v tomto světě spějícím k zániku. Žijeme díky tomu, že nás někdo chtěl. A to nezávisle na našich rodičích. Ten Někdo je Bůh.

Podstatou křesťanské víry je láska. Život je darem lásky, naším cílem je milovat a být milováni. Láska dává životu smysl. Bůh je Tvůrcem našeho života, původce naší existence, zná nás do největší hloubky a miluje nás. Víra je život v lásce k Bohu a druhým lidem, ke všemu stvoření.

Věříme také, že máme odpovědnost. Náš život bude souzen. Podle skutků, podle lásky. Není to tak, že člověk může beztrestně konat cokoliv. Má se učit jednat dobře. Bůh ho provází milosrdenstvím, odpouští mu jeho poklesky, chyby, hříchy a vše zlé. Ale stále ho znovu a znovu pobízí, aby se zvedl a šel dál, aby se nikdy ve svém životě nepřestal snažit o dobro.

Věříme v Trojjediného Boha, který nekonečně přesahuje náš rozum a naše chápání a v jehož svatém nitru tryská život tří božských osob vzájemně sjednocených v jediné božství. Věříme v Otce, Syna a Ducha svatého.

Věříme v jedinečnost lidského života a v život věčný. Věříme, že Ježíš Kristus přišel, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. (2. Tim 1, 12)

„Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě.“ (Jer 1, 5)

<< zpět na titulní stranu