Ohlášky z neděle 10. 3. 2024

  • Čtyřiceti hodinová adorace proběhne příští týdne. Rozpis je  vzadu za lavicemi. Je součástí rozpisu modlitebního řetězce.
  •  Postní zpovídání proběhne od neděle 17. 3. do středy 20 .3.