Ohlášky z neděle 28. 1. 2024

  • Matice Křemešnická vyhlásila veřejnou sbírku na opravu kaple sv. Jana u Zázračné studánky na Křemešníku, která je poničená po pádu stromu. Informace o sbírce naleznete na webových stránkách Matice Křemešnické. Pokud by někdo chtěl přispět a nemá přístup k internetu, může přispět v sakristii na Křemešníku, nebo v kostele sv. Bartoloměje do kasičky, peníze poté vložíme do sbírky. Všem dárcům velmi děkujeme.
  • V úterý 30. 1 . 2024 v 9 hod. bude předsedat mši sv. v kostele sv. Bartoloměje v Pelhřimově při vikariátní konferenci otec biskup Mons. Vlastimil Kročil.