Ohlášky z neděle 17. 12. 2023

  • Rorátní mše sv. bude slavena v sobotu v 7.00 hod. Po mši jsou všichni zváni na snídani na faru.
  •  Adventní zpovídání proběhne od neděle 17. prosince do středy 20. prosince.
  •  V neděli 17. 12. bude pro děti v kostele sv. Bartoloměje příležitost k adventní svátosti smíření v čase od 14.00-15.00 hodin.
  •  Farní ples ve Veselé se uskuteční 9. února 2024. Bližší informace na plakátku na nástěnce.