Ohlášky z neděle 10. 12. 2023

  • Roráty budou slouženy ve středu v 6.30 hod a v sobotu v 7.00 hod. Vždy po mši jsou všichni zváni na snídani na faru.
  •  V neděli 10. prosince proběhne vzpomínková akce – Zapalte svíčku za zemřelé děti – v kapli sv. Kříže na Kalvárii a to od 18.oo hod. Všichni jsou zváni.
  •  Čtyřicetihodinová adorace se uskuteční příští víkend. Rozpis je za lavicemi.
  •  Příští sobotu 16. prosince proběhne opět Mariánské večeřadlo a to od 16.oo hod. v kostele sv. Bartoloměje.
  •  Adventní zpovídání proběhne od neděle 17. prosince do středy 20. prosince.
  •  Všichni jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve a to v sobotu 16. 12. od 18.00 hod.
  •  Příští týden 17.12. bude dětská mše svatá spojená opět s losováním notýsků „Moje nedělní album“. Děti, nezapomeňte si je přinést. Po mši sv. jsou děti zvány na faru na občerstvení a na hry.
  • Příští neděli 17.12. bude také pro děti zde, v kostele sv. Bartoloměje, příležitost k adventní svátosti smíření v čase od 14.00-15.00 hodin.
  •  Betlémské světlo bude možno si odnést příští neděli. Právě v neděli 17. prosince na začátku mši sv. v 9.oo hod. nám jej přinesou skauti.
  •  Farní ples ve Veselé se uskuteční 9. února 2024. Bližší informace na plakátku na nástěnce.