Ohlášky z neděle 3. 12. 2023

  • Poděkování všem, kteří přispěli do sbírky na Sdělovací prostředky. Její výtěžek byl 15.500,- Kč.
  •  Roráty budou slouženy ve středu v 6.30 hod a v sobotu v 7.30 hod. Vždy po mši jsou všichni zváni na snídani na faru.
  •  Adventní zpovídání proběhne od neděle 17. prosince do středy 20. prosince.
  • Rok modlitby –informace viz brožurka vzadu v kostele na stolečku.