Ohlášky z neděle 26. 11. 2023

  • Poděkování všem, kteří přišli pomoci při hrabání listí na Křemešníku.
  •  Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na Sdělovací prostředky.
  •  Ženy ženám – viz informace na plakátku nebo v aktualitách na webových stránkách.
  • V úterý bude  předsedat mši sv. v 9 hodin při vikariátní konferenci otec biskup Mons. Pavel Posád.
  • V pátek bude mimořádně mše sv. již v 17 hodin.