Ohlášky z neděle 19. 11. 2023

  • Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na Sdělovací prostředky.
  •  Ženy ženám – viz plakátek v kostele nebo v aktualitách.