Ohlášky z neděle 12. 11. 2023

  • Výtěžek sbírky minulé neděle na potřeby diecézní charity činil 18 tis. Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Prosíme všechny ochotné pomoci při hrabání listí v areálu na Křemešníku. Brigáda proběhne příští sobotu 18. listopadu od 8.30 hod. Předem děkujeme.
  • Zpráva pro děti!!! Ohlašujeme změnu v losování při našich dětských mších svatých. Zveme děti k tomu, aby si s sebou každý, kdo sbírá samolepky do modrého notýsku „Moje nedělní album“, svůj notýsek na tuto mši svatou osobně přinesl (musí jej mít samozřejmě uvnitř podepsaný). Vloží jej do košíčku, který bude připraven na bočním oltáři u obětních darů. Kdo by si náhodou notýsek zapomněl přinést, stačí, aby napsal své jméno a příjmení na připravený lístek a vhodil do košíčku. Košík poneseme pak spolu s dary ke mši svaté a na konci se z něho vylosují 3 výherci. Po mši svaté si notýsky zase všichni vyzvednou. Nezapomeňte, bude to tak poprvé už příští týden 19. listopadu!!!