Ohlášky z neděle 22. 10. 2023

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.
  • Poděkování všem, kteří věnovali svůj čas a schopnosti na výrobu biblický postaviček a zvláště těm, kteří celou akci zajistili.
  •  V sobotu 4. listopadu jsme všichni zváni na Dušičkovou pouť s lampiony do Starého Pelhřimova. Bude se vycházet v 17.30 z Pelhřimova od kostela sv. Bartoloměje. Bližší informace na plakátcích.
  •  V neděli 5. listopadu při deváté mši sv. proběhne Hubertská mše sv.