Ohlášky z neděle 15. 10. 2023

  • Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.