Ohlášky z neděle 3. 9. 2023

  • Mimořádná sbírka dnešní neděle bude odvedena na diecézní bohoslovce.