Ohlášky z neděle 27. 8. 2023

  • Po mši sv. v sobotu ráno jsou všichni zváni na společnou snídani do sálu na faře.
  • Příští neděli při deváté mši sv. budeme žehnat školákům na začátku nového školního roku. Kdo bude chtít požehnat svoji aktovku či penál nebo jiné školní potřeby, může si je přinést na mši.
  •  Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na bohoslovce v naší diecézi.
  • I letošní školní rok přichází Středisko volného času Síť s nabídkou pravidelných zájmových kroužků sportovních, naučných i hudebních. Již nyní chystáme nový kroužek: Zpívání pro radost pro děti od 4 let, a na své si přijdou i starší od 13 let v pravidelných pátečních setkáváních v tzv. pátečním spolču. Nedílnou součástí kroužků je i výuka náboženství. Moc nám pomůže v organizaci školního roku, když své děti v případě zájmu přihlásíte co nejdříve. Všechny kroužky včetně možnosti přihlášení najdete na webových stránkách střediska a na nástěnkách.  Martin Běhal.