Ohlášky z neděle 13. 8. 2023

  • Příští víkend proběhne opět čtyřicetihodinová adorace. Rozpis je za lavicemi.