Ohlášky z neděle 16. 7. 2023

  • Příští víkend proběhne čtyřicetihodinová adorace. Rozpis je za lavicemi.
  • V pátek v 18.oo hod. na Křemešníku proběhne pobožnost Korunky k Nejdražší Krvi našeho Pána Ježíše Krista.
  •  V sobotu od 18.oo hod. proběhne zde v chrámě Mariánské večeřadlo.