Ohlášky z neděle 2. 7. 2023

  • Z důvodu nedostatečného zájmu o cestu do Č. Budějovic na jáhenské svěcení autobusem se tento ruší. Ty, kteří se přihlásili prosíme, aby si vyzvedli v sakristii zálohu, kterou složili.
  • Matice Křemešnická vydala nově dílo Mons. Vaňka – Na krásné samotě. Knihu je možno zakoupit v sakristii.