Ohlášky z neděle 25. 6. 2023

  • Na jáhenské svěcení našeho bohoslovce Vojtěcha Razimy, které proběhne v sobotu 15. července v 10.oo hod. v katedrále v Českých Budějovicích, bude vypraven autobus. Cena za osobu je 300,- Kč. Závaznou přihlášku je možné uskutečnit v sakristii. S přihláškou je nutné složit zálohu 200,- Kč. Bylo by vhodné, aby ti, kdo mají zájem, se přihlásili do konce června.
  •  Jak bylo výše řečeno,  jáhenské svěcení přijme náš bohoslovec Vojtěch Razima. Podle příkazu církve vyzýváme všechny věřící, jak bylo již i minulou neděli ohlášeno, aby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přednesli na zdejším farním úřadě do konce dnešního dne to, co by mohli vážně namítnout proti připuštění jmenovaného kandidáta k jáhenskému svěcení. Přitom ať každý nejprve zváží svou vlastní nedostatečnost a své vlastní chyby.
  •  Kdo by chtěl finančně přispět na dárek pro našeho bohoslovce Vojtěcha, může svůj dar vložit do plastové krychle, která je v neděli za lavicemi a přes všední dny v sakristii.
  •  Poděkování všem, kteří zajistili páteční akci Ženy ženám a také všem, které se zúčastnily.
  •  Jak již bylo řečeno, zveme opět všechny muže na společnou modlitbu, a to z pátku na sobotu od půlnoci do jedné. Předmětem bude smírná modlitba.
  • V sobotu ráno po mši sv. jsou jako obvykle všichni zváni na společnou snídani do sálu na faru.
  •  Za lavicemi je nové číslo vikariátního časopisu Na srdci.
  •  Matice Křemešnická vydala nově dílo Mons. Vaňka – Na krásné samotě. Knihu je možno zakoupit v sakristii.
  •  Z důvodu začínajícího Křemešnického léta bude v kostele sv. Bartoloměje mše sv. vždy v pátek ráno, jak jsme na to zvyklí z minulých let. První setkání na Křemešníku bude s P. Jaromírem Stehlíkem, který  bude mít po bohoslužbě přednášku na téma – Postoje a gesta při liturgii.
  • Rozpis jednotlivých hostů je na plakátcích a je možné si je vyzvednout za lavicemi. V pátečních termínech, na které není pozván žádný host, bude vždy vedena bohoslužba na Křemešníku některým z naších kněží.