Ohlášky z neděle 11. 6. 2023

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na potřeby diecéze.
  •  Příští víkend od 16. do18. června proběhne opět čtyřicetihodinová adorace v sále na faře. Rozpis je za lavicemi.
  •  Příští neděli některé z našich dětí poprvé přijmou Pána Ježíše v Eucharistii a to při deváté mši sv.
  •  Na jáhenské svěcení našeho bohoslovce Vojtěcha Razimy, které proběhne v sobotu 15. července v 10.oo hod. v katedrále v Českých Budějovicích, bude vypraven autobus. Cena za osobu je 300,- Kč. Závazné přihlášky je možné uskutečnit v sakristii. S přihláškou je nutné složit zálohu 200,- Kč.
  • Milí rodiče, mladí i ostatní naši příznivci, středisko volného času Síť je s Vámi v Pelhřimově již 8. školním rokem a je tedy vhodná příležitost určit další směr našeho střediska na další období. Rádi bychom Vás poprosili o zpětnou vazbu a návrhy k dalšímu našemu rozvoji prostřednictvím malého dotazníku, který najdete u naší nástěnky v kostele. Dotazník je možné také vyplnit online a najdete jej na webových stránkách farnosti nebo střediska v sekci „o nás/Pelhřimov“. Předem moc děkujeme za věnovaný čas.
  •  Pozvánka na setkání žen – viz příloha