Ohlášky z neděle 28. 5. 2023

  • Příští neděli – Křemešník pouť – viz plakátek.
  •  Pěší pouť na Křemešník – viz plakátek- odchod od hřbitova v neděli v 7.30.
  •  Ve středu bude mít pohřeb v Novém Rychnově v kostele paní Marie Paulíková z Řemenova.
  • Opět zveme muže na společnou modlitbu za rodiny a farnost v první hodinu první soboty v měsíci – tedy od 24.00 do 1.00.