Ohlášky z neděle 21. 5. 2023

  • Výtěžek mimořádné sbírky na Pronásledované křesťany byl 16.000,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Zveme všechny zájemce k povídání o roční službě dobrovolníka v Albánii. Beseda proběhne v neděli 21. května od 17.00 hod. v sále na faře. Přednášet bude Zdíša Vicherková roz. Poláčková.
  •  V sobotu 27.5. večerní mší svatou vstoupíme do slavnosti seslání Ducha svatého. Mše svatá bude z vigilie této slavnosti a na ní bude navazovat večer chval, kdy se společně budeme modlit za potřebné dary Ducha svatého pro celou farnost.
  •  Děkujeme všem, kteří přišli pomoci při úklidu areálu na Křemešníku před poutí.
  • Středisko volného času Síť a farnost Pelhřimov zvou rodiny s dětmi a nejen je, na akci s názvem SíťFest. Čeká nás soutěžní putování, hry, táborák a opékání špekáčků. Startujeme od 15:30 v pátek 26. května na faře v Nové Cerekvi. Plakátek najdete na nástěnkách.