Ohlášky z neděle 30. 4. 2023

  • V pondělí nebude mše sv. ráno, ale večer v 18.oo hod. s májovou pobožností – viz rozpis bohoslužeb.
  •  Ve čtvrtek proběhne bohoslužba u kaple sv. Floriána  žehnání polím a to od 19.oo hod. Z toho důvodu nebude adorace se zpěvy.
  • V pátek od půlnoci zveme všechny muže, kteří by měli zájem, k Vigilii nad rodinami a farností. S mottem Žalmu 199,55 „Vzpomínám v noci tvé jméno, Hospodine, dbát chci na tvůj zákon.“ Bdění se uskuteční v kostele. Jde o duchovní bdění nad svými rodinami a celou farností.  Tato příležitost bude každý měsíc v prvních hodinách první soboty v měsíci. Obsahem budou společné modlitby a pobožnosti, výjimečně mše sv. Doba trvání cca hodinu.
  • V sobotu 13. 5. 2023 zveme na pouť do Klokot – viz plakátek v kostele.