Jáhenské svěcení Vojtěcha Razimy- červenec 2023

Pelhřimovská farnost plánuje vypravit v sobotu 15.7. autobus  do Českých Budějovic na jáhenské svěcení Vojtěcha Razimy, najde-li se dostatečný počet zájemců. Odhadovaný příspěvek na cestu je 300 Kč za osobu. Přihlašování do autobusu a zaplacení zálohy 200 Kč je možné v sakristii a potrvá do konce měsíce června. Přihlásit se mohou i lidé z jiných farností, dokud bude místo.