Ohlášky z neděle 2. 4. 2023

  • Na Květnou neděli odpoledne zveme na pouť na Křemešník a na křížovou cestu. Kdo se bude chtít přidat k pěší pouti, budeme začínat ve dvě hodiny u hlavního kříže na hřbitově. U hrobu P. Hanžla rozsvítíme svíci a pomodlíme se. Křížová cesta na Křemešníku začne v pět hodin u prvního zastavení.
  • Na Velký pátek proběhne mimořádná sbírka tzv. Velkopáteční sbírka na Svatou zemi.
  • Na Velký pátek a Bílou sobotu bude možnost adorace u Božího hrobu. Rozpis je za lavicemi.
  •  Milí přátelé a poutníci, srdečně Vás zveme na letošní Národní pochod pro život. Budeme se na všechny těšit v sobotu 15. dubna v Praze. Vezměte s sebou rodinu, pozvěte přátele a přijeďte. Bližší informace na nástěnce.