Ohlášky z neděle 12. 3. 2023

  • Čtyřicetihodinová adorace proběhne o víkendu od 17. do 19. března 2023. Rozpis k adoraci je za lavicemi.
  •  V pátek 17. března 2023 po mši svaté zveme k společné modlitbě.  Téma: Příběh vody v dějinách spásy. Modlitba je provedená formou prezentace nad 14 zastaveními z Písma, v nichž zásadním způsobem vystupuje voda v dějinách spásy člověka. Modlitba proběhne ve farním sále. Adorace po tuto dobu bude probíhat v knihovně na faře v prvním patře.
  •  Rozpis zpovědníků na postní zpovídání je na nástěnce v kostele.
  • Milí přátelé a poutníci, srdečně Vás zveme na letošní Národní pochod pro život. Budeme se na všechny těšit v sobotu 15. dubna 2023 v Praze. Vezměte s sebou rodinu, pozvěte přátele a přijeďte. Přihlaste se ještě dnes na http://pochodprozivot.cz (přednostní kontrola, občerstvení, doprava). Pomůžete nám tak vše lépe organizačně připravit. Normální lidé, normální názory, průvod centrem Prahy, hřmící katedrála, tisíce rodin s dětmi, krásná atmosféra, nečekaná setkání, milá povzbuzení . Vaše svědectví a podpora nečekaně těhotných žen, aby každé počaté dítě mohlo dostat šanci, je naději a povzbuzením pro celou společnost. Hnutí Pro život ČR http://hnutiprozivot.cz

Je to příležitost poděkovat Panu Bohu za dar života. Z Jihlavy je zamluven autobus.  Prosíme o včasné přihlášení na stránkách Hnutí pro Život , abychom mohli zkoordinovat zájem. Autobus by dle předpokladu měl vyjet v 8.30 hod z parkoviště KD Maj Pelhřimov. Případně informace upřesníme v ohláškách nebo na nástěnce.