Společná postní aktivita 2023

JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA

Námět pro prožití postní doby v rodině a ve farnosti v roce 2023 podle podnětů z Katechetického centra v Brně

Letošní postní aktivita nás vede k zamyšlení nad slovy, která řekl Ježíš samařské ženě, když se s ní setkal u Jákobovy studny, že voda, kterou dává on, se v každém člověku stane „pramenem vody tryskající do života věčného“ (srov. Jan 4,14).

V kostele v Pelhřimově, v Nové Cerekvi  a v Rynárci najdete nástěnku s obrázkem a myšlenkou pro konkrétní postní neděli, u které je studna a džbán, který budeme postupně plnit vodou ze studně.

Studna s „vodou života“ nám bude v tomto čase připomínat Boží lásku a podporu, kterou u Ježíše můžeme načerpat. „Voda“, kterou budeme postupně naplňovat džbán,  je znamením naší ochoty dát se Ježíši k dispozici, nechat v sobě „vytrysknout pramen vody života“, který má sílu uzdravovat náš svět.

Kdo by se chtěl zapojit, může si při každé návštěvě kostela (nejlépe v neděli)  u této nástěnky vzít kartičku s námětem pro postní týden (kartičky jsou pro děti i dospělé) a zároveň také načerpat (přendat) kapku vody ze studně do džbánu. 

KÉŽ V NAŠICH SRDCÍCH NECHÁME VYTRYSKNOUT  PRAMEN JEŽÍŠOVY ŽIVOTODÁRNÉ VODY!