Ohlášky z neděle 26. 2. 2023

  • Výtěžek sbírky na Svatopetrský haléř byl 15.000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  •  V sobotu po ranní mši sv. jsou všichni zváni na společnou snídani a poslechu krátkého svědectví o zkušenosti s dotykem Boží dobroty na přímluvu P. Marie.
  •  Poděkování biskupa za Tříkrálovou sbírku – viz příloha v aktualitách.