Ohlášky z neděle 15. 1 . 2023

  • Středisko volného času Síť zve rodiny s dětmi na Dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 21. 1. od 14:00 na Myslivně v Pelhřimově. Více informací na plakátku. V souvislostí s touto poměrně velkou akcí uvítáme jakékoliv pomocníky a pomocnice. 
  •  Příští víkend opět proběhne čtyřiceti hodinová adorace v sále na faře. Rozpis na adorace je připraven za lavicemi.
  •  Příští neděli, která je také nedělí Božího slova, proběhne mimořádná sbírka. Její výtěžek bude odveden na České katolické biblické dílo.
  • Ekumenická bohoslužba bude v sobotu 21. 1 . 2023 v 18:00 v kostele v Pacově.