Ohlášky z neděle 1. 1. 2023

  • Prosba o pomoc při zajištění Tříkrálové sbírky – možno se přihlásit vzadu v kostele do rozpisu a informace také plakátek v aktualitách.
  • Po ranní mši sv. příští sobotu zveme všechny na společnou snídani a ke krátkému duchovnímu zamyšlení do sálu na faru.