Ohlášky z neděle 18. 12. 2022

  • Poděkování všem, kteří pomohli zajistit občerstvení a zázemí při adventním zpovídání.
  •  Po rorátní mši sv. ve středu jsou všichni zváni na společnou snídani na faru do sálu.
  •  V pondělí 19. prosince přijede do naší farnosti P. Vítězslav Holý, který v létě navštívil v rámci dovolené Brazílii. Nabízí nám příležitost sdílet své zážitky z této cesty. Zájemci jsou zváni na faru do sálu v pondělí 19.  prosince od 16.oo hod. P. Holý oslavil 3. prosince své šedesáté narozeniny. V rámci setkání mu také popřejeme k jubileu.
  •  Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce a na farních stránkách.
  •  Prosíme ochotné pomocníky k osazení a rozmístění vánočních stromků. Stromky se budou osazovat v pátek 23. prosince od 16.oo hod. Případné pomocníky prosíme, aby se přihlásili u pana kostelníka Jiřího Váni staršího.
  •  Zdobení vánočních stromků, proběhne v pátek 23. prosince po mši sv. Prosíme zvláště mládež a děti o pomoc.
  •  Vánoční koncert při svíčkách – viz plakátek v aktualitách.