Ohlášky z neděle 11. 12. 2022

  • Adventní zpovídání proběhne od neděle 11. prosince od třetí hodiny odpolední do středy 14. prosince včetně. Bližší rozpis na nástěnce, za lavicemi a na internetu na farních stránkách.
  • Po rorátní mši sv. ve středu a v sobotu jsou všichni zváni na společnou snídani na faru do sálu.
  • Zveme všechny zájemce od 13 let na další přednášku Tomáše Řeháka s tématem: Jak na to, když nevíš, jak na to. Přednáška proběhne v sále na faře.
  • Čtyřicetihodinová adorace proběhne o víkendu za týden od 16. do 18. prosince. Za lavicemi je opět připraven rozpis. Vzhledem k přednášce bude adorace od 17.oo hod. do 21.30 hod. probíhat v prvním patře na faře, tedy v knihovně.
  • Příležitost zakoupit si knihy z produkce Karmelitánského nakladatelství i jiných vydavatelů bude příští neděli 18. prosince od 7.30 do 11.00 hod.
  •  Příští pondělí 19. prosince přijede do naší farnosti P. Vítězslav Holý, který v létě navštívil v rámci dovolené Brazílii. Nabízí nám příležitost sdílet své zážitky z této cesty. Zájemci jsou zváni na faru do sálu v pondělí 19. 12. od 16.oo hod. P. Holý oslavil 3. prosince své šedesáté narozeniny. V rámci setkání mu také popřejeme k jubileu.
  •  Rozpis vánočních bohoslužeb je na nástěnce.