Adventní aktivita 2022

 

PŘIBLÍŽILO SE NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ 

(pozvání k adventní aktivitě nejen pro děti podle námětu Katechetického centra v Brně)
Advent je zajímavou dobou, která v sobě spojuje minulost, přítomnost i budoucnost.

     „Přiblížilo se nebeské království.“ (Mt 3,2) To nejsou jen slova, která adresoval sv. Jan Křtitel svým posluchačům u Jordánu před dvěma tisíci lety. Tato slova se bytostně dotýkají každého z nás. Zkusme během letošního adventu svatému Janovi více naslouchat. Zkusme jeho slova pojmout jako výzvu a něco ve svém životě změnit, něco dobrého udělat. Každý adventní týden nás provázejí Janovy výroky podpořené obrázky a náměty k tomu, jak využít čas na této Zemi, který je darem od Boha.  Kdo se chce zapojit s námi, může si každý týden u naší nástěnky s Janem Křtitelem vyzvednout kartičku s adventními výzvami, které se pokusí celý týden plnit. Zároveň si nalepí k příslušnému obrázku daného týdne sněhovou vločku. Pojďme se snažit, abychom měli svá srdce stále připravená na setkání s Ježíšem, který stále přichází ke všem lidem a zkusme se chovat tak, aby Boží království bylo už teď mezi námi a v nás.