Ohlášky z neděle 27. 11. 2022

  • Zveme všechny od 13 let, zvláště mladé, k přednášce evangelického faráře Tomáše Řeháka s tématem – O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti. Tato přednáška proběhne v pátek 2. prosince od 18.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje.
  •  Po rorátní mši sv. ve středu a v sobotu jsou všichni zváni na společnou snídani na faru do sálu.
  •  Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na bohoslovce naší diecéze.
  •  Stále je ještě možné zakoupit stolní kalendáře od Křemešnické matice.