Ohlášky z neděle 20. 11. 2022

  • Poděkování všem dárcům do mimořádných sbírek, které proběhly v uplynulých týdnech. Výnos sbírky na Diecézní charitu činil 16.000,- Kč a na církevní média 12.000,- Kč.
  •  Poděkování také všem, kteří přišli pomoci při podzimním úklidu kostela a areálu na Křemešníku.
  •  Společné vyrábění adventní věnečků – viz plakát.
  •  Společný oběd – viz plakátek.
  •  Poděkování také všem, kteří připravili guláš a zajistili potřebné zázemí a úklid fary.
  • Zveme Vás na přednášky evangelického faráře Tomáše Řeháka v kostele sv. Bartoloměje 1. téma 2.12. O nemoci AIDS, sexu, lásce a věrnosti 2. téma 16.12. PARTNERSTVÍ, aneb jak na to, když nevíš, jak na to- vždy od 18.30 ( po mši sv.) -pro dospělé a mládež od 13 let.