Ohlášky z neděle 13. 11. 2022

  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na podporu křesťanských medií.
  • Pozvání na večer chval dne 16. 11. 2022 v Pelhřimově– viz plakátek.
  •  Prosíme ochotné lidi o pomoc při podzimním úklidu kostela a areálu na Křemešníku. Jde především o hrabání listí.
  •  Příští víkend proběhne opět čtyřicetihodinová adorace na faře. Rozpis k adoraci je za lavicemi.
  •  Příští týden bude opět při deváté mši sv. tzv. dětská bohoslužba. Všechny srdečně zveme.
  • V neděli 20. 11. 2022 ve 12 hodin jsou všichni zváni na farní oběd, který se koná na myslivně.