Ohlášky z neděle 6. 11. 2022

  • Dne 13. 11. 2022 ve 12.00 se v hotelu na Křemešníku uskuteční výroční členská schůze členů Matice Křemešnické (je to po nedělní mši svaté na Křemešníku). Jsou zváni všichni členové, ale i ostatní , kteří mají zájem něco pro Křemešník udělat. Součástí schůze bude i malé pohoštění.
  • Dnešní mimořádná sbírka bude odvedena na Charitu.
  •  Pozvání na večer chval v Pelhřimově dne  16. 11. 2022- plakátek v kostele
  •  Příští týden bude příležitost přispět do mimořádné sbírky na křesťanská media.