Ohlášky z neděle 30. 10. 2022

  • Dne 13. 11. 2022 ve 12.00 se v hotelu na Křemešníku uskuteční výroční členská schůze členů Matice Křemešnické (je to po nedělní mši svaté na Křemešníku). Jsou zváni všichni členové, ale i ostatní , kteří mají zájem něco pro Křemešník udělat. Součástí schůze bude i malé pohoštění.
  •  Příští týden se uskuteční mimořádná sbírka na Charitu.