Ohlášky z neděle 9. 10. 2022

  • Stolní kalendáře na příští rok z Matice Křemešnické jsou k zakoupení v sakristii.
  • Chceme ještě připomenout možnost zakoupit lístky na koncert skupiny Hradišťan. Výtěžek z tohoto koncert je určen na pomoc probíhajících oprav na Křemešníku. Pokud někdo chcete na Křemešník přispět, je možné tímto způsobem zvlášť příhodně pomoci.
  •  K dotazům, zda se ještě modlí ráno breviář – ano, každý všední den mimo pondělí je možné se zúčastnit modlitby ranních chval a přijmout Nejsvětější svátost.