Ohlášky z neděle 25. 9. 2022

  • Mimořádná sbírka z minulé neděle na bohoslovce činila 12.000- Kč. Všem dárcům děkujeme.
  •  Přihlášky na biřmování je možné odevzdat do konce měsíce září.
  •  První informativní setkání ministrantů a ministrantek se uskuteční první neděli v měsíci říjnu, tedy 2. října, od půl deváté v sakristii. Všichni zájemci o službu u oltáře jsou zváni.
  •  Večer chval v našem kostele proběhne v předvečer svátku sv. Václava v úterý po mši sv., která začíná v 18.oo hod. Bližší informace na plakátku.
  •  Stolní kalendáře na příští rok z Matice Křemešnické jsou k zakoupení v sakristii.
  • 1. října začíná tzv. Spolčo pro děti od 6 do 12 let. Více informací je na plakátku v kostele. Kdo by se z dětí ještě chtěl přihlásit, přihlášky jsou k vyzvednutí v sakristii anebo v učebně na faře.
  •  Od října začínají zase Setkání pro maminky s malými dětmi na faře. Termíny setkání jsou také na plakátku.
  • Farnost Horní Cerekev nás zve na Večer chval v sobotu 1. října  2022 od 18 hodin a také na seminář o charismatech v termínu 7.-8. října 2022.