Ohlášky z neděle 18. 9. 2022

  • Mimořádná sbírka z dnešní neděle bude odvedena na bohoslovce.
  •  Přihlášky na biřmování je možné odevzdat do konce měsíce září.
  •  První informativní setkání ministrantů a ministrantek se uskuteční první neděli v měsíci říjnu, tedy 2. října, od půl deváté v sakristii. Všichni zájemci o službu u oltáře jsou zváni.
  • Večer chval v našem kostele proběhne v předvečer svátku sv. Václava v úterý po mši sv., která začíná v 18.oo hod. Bližší informace na plakátku.
  •  Stolní kalendáře na příští rok z Matice Křemešnické jsou k zakoupení v sakristii.
  • Příští neděli bude možno před kostelem zakoupit křesťanské knihy a kalendáře od 7.30 do 11.OO hod.
  • Tuto středu 21. 9. 2022 se po mši sv. budeme modlit za naše město Pelhřimov. Budeme se přimlouvat za všechny kandidáty, budoucí zastupitele a nového starostu. Modlit se budeme i za rozkvět tohoto města, o Boží požehnání a ochranu pro všechny obyvatele a instituce. A budeme prohlašovat, že naše město patří Hospodinu.