Ohlášky z neděle 11. 9. 2022

  • Adorace za mír na Ukrajině proběhne ve středu na svátek Povýšení svatého kříže od sedmé ranní hodiny do šesté večer. Rozpis k adoraci je připraven za lavicemi. V tento den je k adoraci zvána každá farnost v Evropě.
  • Příští neděli proběhne mimořádná sbírka na bohoslovce.
  •  Z organizačních důvodů bude výuka náboženství v Pelhřimově o týden později posunuta. Začne v týdnu od 19. září. 
  •  Dětská mše sv. na začátku školního roku bude příští neděli 18. září při deváté mši sv.
  •  Večer chval v našem kostele sv. Bartoloměje se uskuteční v předvečer svátku sv. Václava v úterý 27. září po večerní mši sv., která začíná v obvyklém čase, tedy v 18.oo hod.