Ohlášky z neděle 4. 9. 2022

  • Stále je ještě možné vyzvednou si přihlášku na přípravu na biřmování.
  • S novým školním rokem Středisko volného času Síť připravilo opět nabídku kroužků. Kromě náboženství je možné se přihlásit na kroužek tancování, florbalu nebo nabízíme novinku – kroužek pro předškoláky s názvem Zvídavý předškolák. Kroužky začnou v týdnu od 12. září. Více informací na nástěnce nebo na webu střediska. Současně děkujeme za přízeň rodičů, kteří nám svěřili své děti na letních táborech. Věříme, že se tábory dětem líbily. Děkujeme také těm, z vás, kteří naši činnost doprovázíte modlitbou.
  •  V tomto novém školním roce se připravujeme obnovit setkávání a přípravu ministrantů. Pokud by někdo z dětí chtěl začít ministrovat, může se přihlásit v sakristii.