Ohlášky z neděle 21. 8. 2022

  • Možnost podat přihlášku na výuku náboženství.
  •  Po prázdninách začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Zájemci si mohou vyzvednou přihlášku v sakristii.